Respé ba éleksion, respé ba élektè

Publié le 25 juin 2021,
Pa ni vot itil

Davwè pa ni vot initil

Sa vré, ki nou sé moun lakanpay oben la vil

Nou frajil

Mé sé pa an rézon pou pran nou pou imbésil

Tout vot sé vot

Tout biltin sé biltin

Sa vré pawol politik sé pa pawol lévanjil

Ni dé moun ka pansé politik bizwen an bon ti bwen grésyl

Avan yo mété ko yo adan an file.

Dot moun ni lenprésion fanm épi nonm politik, sé an létjip sonambil

An lot pati moun ka santi toujou an travè goj-yo dé twa pilil Lespwa malpapay ki dé lè ka toufé yo

Mé, sa pa souvan yo ka mandé nou lidé nou

Alos Dimanch 27 jwen, annou pa pèd le fil

Annou pa fè mové katjil

Ti frè, ti sè, papi, mami, gran kon piti ki pé voté

annou pa chwazi divini-nou à fas oben pil

Pou an fwa nou pé chwazi 6 lopsion

Nou pé chwazi blan oben nil

Nou pé chwazi adan 4 lis fanm épi nonm ki lé sèvi péyi-a

Adan mesaj ta-la,

Pa chaché sav ba ki moun mwen kay voté

Pa siposé mwen lé fè’w voté ba an moun

Imajiné sèlman ki mannyè péyi-a té ké ni plis sans si sé eli-nou-a té ka riprésenté plis moun ki pé voté

Eleksion, sé pa kous chouval

Eleksion, sé pa match foutbol

Eleksion, sé pa konba kok

Eleksion, sé pa kous-kouri

Eleksion, sé pa o pli fè moun pè,

Nou pa dé ti manmay ankò !

Eleksion, sé bagay sérié !

Si ou pé voté Matinik, avan Dimanch pran tan kouté sé kandida-a

Pran tan li sé lidé-yo

Pran tan kouté tjè’w

Pran tan kouté lespri’w

Pran tan kouté nanm ou

Pran tan konecté ko’w anlè frékans Matinik pou ou alé voté ek chwazi létjip-la ki pé kléré divini-nou épi lintelijans, sinsérité, lonnetté, anbision, respé, dousè, ganm, kouraj, belté, lajwa, lespwa ek anpil lanmou.

Dimanch, Annou voté !

Olivier Ernest JEAN-MARIE

 

Comments are closed.Catégories

Mes archives